Please install Flash Player to be able to see the Slideshow! Thanks!

postheadericon Millstone

Prosjektleder: Gurli Meyer
Prosjektets varighet: 01. mars 2009 - 01. september 2012

 

Kvernsteinslandskap i Norgeeller Millstoneer et forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd og koordinert av Norges geologiske undersøkelse. Det er et tverrfaglig prosjekt der geologer, arkeologer, historikere, geografer og folk med kunnskap om håndverksteknikkene samarbeider om å studere en type kultur- og industrilandskap som lenge har vært glemt i Norge, men som var viktig for vårt daglige brød: steinbruddslandskapene som ble til gjennom 1500 år med kvernsteinsproduksjon. Det handler kort sagt om livets steiner.

 
Roterende kvernsteiner til bruk for hånd eller i vasskvern ble tatt i bruk i Norge rett etter romertiden, og den siste kvernsteinen ble laget 1930-tallet.

Hele denne tiden var kvernsteinshoggingen og -handelen livsviktig: kvernstein behøvdes nemlig for å male korn, vår viktigste næringskilde.

Vi finner slike kvernsteinslandskap mange steder i landet. Noen steder omfatter de mangfoldige kvadratkilometer og teller hundrevis av steinbrudd, vitnesbyrd om langvarig og stor produksjon.

Andre steder er de små og knapt synlig. Millstone skal disse landskapene kartet, bokstavelig talt. Hvor er de, hvordan ser de ut, når er de fra, og hva er forskjeller og likheter? Hva er det som kjennetegner dem geologisk, arkeologisk, historisk og håndverksteknisk?


 

Kvernsteinsbrudd i Saltdal. Foto Tor Grenne & Gurli Meyer.
Kvernesteinsbrudd i Saltdal Foto: Tor Grenne & Gurli Meyer

Gjennom geologisk karakterisering av bergartene i steinbruddene og arkeologiske funn, skal Millstone også undersøke hvor kvernsteinene tok veien fra bruddene til markedene.

Hvor ble de brukt? Når og i hvilket omfang ble kvernsteiner eksportert til andre land? Kan den viktige kvernsteinshandelen kanskje fortelle noe om også andre forbindelser mellom land og folk, hjemme og ute?

 

 

Kvernstein vei til markedet. Lager av selbustein i Trondheim 1800-tallet.Sist, men ikke minst, skal Millstone se hvilke kulturverdier som er knyttet til disse landskapene. Hvilke betydning har de i forvaltning, natur- og kulturvern, som kilder til opplevelse, kunnskap, og historisk identitet.

Og hvor viktig er de i norsk og internasjonal sammenheng? Kan de medvirke til økt forståelse og interesse for fortiden, og kanskje til og med utnyttes i turisme?

Hyllestad-kvernstein fra skipsvrak i Alverstraumen nord for Bergen. Foto: Tom Heldal.

                  Hyllestad-kvernstein fra skipsvrak i Alverstraumen nord for Bergen. Foto: Tom Heldal.
 

Kvernstein på vei til markedet. Lager av selbustein i Trondheim på 1800-tallet.

Kvernstein på vei til markedet. Lager av selbustein i Trondheim på 1800-tallet.